روشهای ارسال محصول

پست پیشتاز

ارسال کالا با پست پیشتاز به سراسر کشور

پیک موتوری

ارسال سفارشات از طریق پیک موتوری در شهر تهران


پست پیشتاز :
سفارش هایی که محل تحویل آنها سراسر کشور / خارج از شهر تهران است، با استفاده از سرویس پست پیشتاز ارسال می شوند. زمان تقریبی تحویل سفارش ارسالی از طریق پست پیشتاز 1 تا 6 روز است. لازم به ذکر است در مناسبت های خاص و روزهای پایانی سال، سفارش های ارسالی از طریق پست ممکن است به دلیل وجود ترافیک در سرویس های پستی با کمی تاخیر به دست مشتریان برسد.
پیک موتوری : ارسال با پیک موتوری فقط در شهر تهران صورت می گیرد و هزینه آن برای خریدهای بیشتر از مبلغ 100000 تومان به عهده آندیا و برای خریدهای کمتر از آن با توجه به تعرفه پیک در شهر تهران می باشد.
Scroll